Pages

Tuesday, March 1, 2016


2 comments:

sunaath said...

ಅಬ್ಬಾ! ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ಲವೆ? ಸಾ^ಫ್ಟವೇರ ಇಂಜನಿಯರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೀರಿ.

Archu said...

ಥಾಂಕ್ಯೂ ಸುನಾಥ ಕಾಕಾ.

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ!!
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆದದ್ದು ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ.